Czy potrzebuję aparatu słuchowego?

Statystyki wskazują, że tylko 5% ludzi z grupy, w której stosowanie aparatów słuchowych mogłoby przynieść wymierne korzyści, używa tego typu urządzeń. Większość osób dotkniętych niedosłuchem nie zdaje sobie więc sprawy ze swojego problemu. Dzieje się tak, ponieważ często pierwsze objawy ubytków słuchu nie są charakterystyczne, ponieważ dotyczą obniżenia jakości dźwięku. Co za tym idzie – nie zauważasz, że słyszysz gorzej, ale coraz bardziej musisz skupiać się na każdej rozmowie. Rozwiązaniem tego problemu może być dobór odpowiedniego aparatu słuchowego, który przywróci Ci radość słyszenia, a także pomoże skutecznie zapobiegać rozwojowi wady. Nowoczesne aparaty słuchowe to urządzenia małe i dyskretne, a przy tym łatwe w obsłudze.

Zanik zdolności słuchu

Podstawowe zdolności słuchu – duża rozdzielczość czasowa, selektywność i zdolność słyszenia przestrzennego – zanikają wraz z naturalnym procesem starzenia się organizmu. W konsekwencji tego rozmowy, zwłaszcza te prowadzone w gwarnym otoczeniu, np. podczas przyjęcia czy na ulicy, stają się zwyczajnie męczące, gdyż sprawiają coraz więcej problemów. Często samo słuchanie przestaje wystarczać, aby zrozumieć mowę, dlatego patrzymy na usta rozmówcy, by zrozumieć, co do nas mówi, a to może być krępujące dla obydwu stron, zwłaszcza w kontaktach oficjalnych. Warto zatem na tym etapie zadbać o prawidłową diagnostykę niedosłuchu. Dzięki odpowiedniemu aparatowi słuchowemu nie tylko znowu będziesz słyszeć, ale także zapobiegniesz dalszemu postępowi niedosłuchu.

Pierwsze symptomy rozwijającego się niedosłuchu

Pierwsze objawy ubytków słuchu dotyczą najczęściej obniżenia jakości odbieranych dźwięków. Umów się na wizytę w poradni, jeżeli:

  • masz problem ze zrozumieniem wysokich dźwięków, np. głosów dziecięcych czy kobiecych;
  • nie rozumiesz mowy innych osób, często prosisz o powtórzenie;
  • musisz się mocno skupiać na rozmówcy, aby zrozumieć, co do Ciebie mówi;
  • masz problem z prowadzeniem rozmów telefonicznych;
  • trudno rozmawia Ci się w hałaśliwym miejscu;
  • słabo słyszysz głosy pochodzące z większej odległości, np. w kościele lub teatrze;
  • głośniej niż wcześniej nastawiasz telewizor, radio czy telefon.