Mamy podpisaną umowę z NFZ, zatem na podstawie wydawanego przez nas zaświadczenia możesz ubiegać się o dofinansowanie na swój aparat. Oczywiście, pomagamy w dopełnieniu wszelkich formalności oraz kierujemy do odpowiedniego specjalisty, który wydaje skierowanie na aparat słuchowy, a także do właściwej – ze względu na miejsce zamieszkania – placówki NFZ, w której skierowanie to jest realizowane. Kwota przyznanej refundacji pomniejsza koszt zakupionego u nas aparatu słuchowego. Jej wysokość zależna jest od wieku pacjenta i stopnia niedosłuchu, wynosi od 700 zł do 2000 zł na jeden aparat słuchowy oraz od 50 zł do 60 zł na wkładkę uszną. Osobne stawki ustalono dla aparatów na przewodnictwo kostne oraz dla inwalidów wojennych.

Przypominamy, że aby otrzymać dofinansowanie na aparat słuchowy z NFZ, należy mieć ubezpieczenie oraz odprowadzać w danym okresie rozliczeniowym składki zdrowotne.

Posiadając grupę inwalidzką lub orzeczenie o niepełnosprawności, można dodatkowo ubiegać się o refundację z PFRON. Jest to dofinansowanie przyznawane niezależnie od NFZ, a jego kwota zależna jest od wysokości dochodu, który przypada na każdego członka rodziny w gospodarstwie domowym osoby ubiegającej się o refundację. W tym przypadku także służymy pomocą – wystawiamy konieczne zaświadczenia oraz pomagamy uzyskać wymagane wnioski.