Nasza kompleksowa oferta obejmuje badania słuchu metodami obiektywnymi i subiektywnymi. Zajmujemy się diagnozowaniem niedosłuchu u dzieci i dorosłych.

Badania obiektywne

  • Audiometria impedancyjna (odruchy mięśnia strzemiączkowego i błony bębenkowej)
  • Badanie potencjałów słuchowych wywołanych (ABR, BERA)
  • Otoemisja akustyczna TEAOE, DPOAE
  • Otoskopia
  • Tympanometria

Badania subiektywne

  • Audiometria tonalna
  • Audiometria słowna
  • Badanie parametrów szumu
  • Próby nadprogowe: Langenbecka, SISI, Test Sullivana

Wyniki wykonanych badań są podstawą do dobrania optymalnego rozwiązania. Dobór właściwego aparatu słuchowego zajmuje około trzech wizyt, podczas których diagnozowany jest problem, wydawane jest zaświadczenie uprawniające do ubiegania się o dofinansowanie, przeprowadzany jest wywiad audiologiczny, wykonuje się odcisk małżowiny usznej lub kanału słuchowego – w zależności od wybranego modelu aparatu słuchowego – oraz zostaje zaprogramowane urządzenie, według potrzeb i oczekiwań każdego pacjenta.

Bezpłatne badania słuchu

Zapraszamy na bezpłatne badanie słuchu, podczas którego dowiesz się, czy potrzebujesz aparatu słuchowego. Jeśli okaże się, że możesz odnosić korzyści z użytkowania tego typu urządzenia, przedstawimy Ci najlepsze rozwiązania.